Create QR Code

Thông tin tạo QR Code:

Create
Sau khi tạo xong có thể dùng thiết bị smartphone có trang bị camera và ứng dụng quét mã QR để kiểm tra thông tin. Hoặc đơn giản click vào hình ảnh chọn lưu lại hình ảnh để đưa vào card visit, sản phẩm ...