Chú bé đánh trống (The little drummer boy)

Sáng tác: Katherine Kennicott Davis - Lời Việt: Phạm Duy | Nhạc Quốc Tế | Điệu: Chưa chọn | Như Mai | 129

b [G] #
Ẩn hợp âm

1. [G] Người ơi ! Ðến nhé [C] pa rám păm pắm [G] păm
Ðể cùng coi Chúa giáng thế [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Quà tặng đâu, xin mang theo pá rám păm păm pằm
Qùy lạy bên [G] chân ngôi cao [C] pa rám păm păm pằm
[G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm
[G] Quà dâng tới Ðức Chúa [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Ơi người ơi [G] người !

2. [G] Hài nhi Giê Su [C] pa rám păm pắm [G] păm
Lạy Ngài ! Con, bé đánh trống [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Nghèo nàn nên đôi tay không pá rám păm păm pằm
Vì lòng yêu [G] thương Giê Su [C] pá răm păm păm pùm
[G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm
[G] Ðể con đánh tiếng trống [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Con ờ dâng [G] Người

3. [G] Mẹ Ma-ri-a [C] pa rám păm pắm [G] păm
Gật đầu cho phép đánh trống [C] pa rám păm pắm [G] păm
[D] Lòng thật vui, con khua vang pá răm păm păm pằm
Nhịp này đây [G] con dâng lên [C] pá răm păm păm pằm
[G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm
[G] Nhìn con đánh trống, [C] Chúa pa rám păm pắm [G] păm
[D] Vui... vui [G] cười


--------------------


1. [G] Come they told me [C] pa-rum pum pum [G] pum
A newborn King to see [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] Our finest gifts we bring pa-rum pum pum pum
To lay [G] before the King [C] pa-rum pum pum pum
[G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum
[G] So to honor Him [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] when we [G] come

2. [G] Little Baby [C] pa-rum pum pum [G] pum
I am a poor boy too [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] I have no gift to bring pa-rum pum pum pum
That's [G] fit to give our King [C] pa-rum pum pum pum
[G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum
[G] Shall I play for You? [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] On my [G] drum

3. [G] Mary nodded [C] pa-rum pum pum [G] pum
The ox and lamb kept time [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] I played my drum for Him pa-rum pum pum pum
I played my [G] best for Him [C] pa-rum pum pum pum
[G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum
[G] Then He smiled at me [C] pa-rum pum pum [G] pum
[D] Me and my [G] drum


------------------------------

Tone ca sĩ:
- Như Mai [G] - Lam Anh & Đình Bảo [F] - Celtic Woman [D-E] - Anne Murra [A] 

Nhập bình luận

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Em] Destiny … You’re my [Am] destiny [B7] 1. You are my [Em] destiny You share my [Am] reverie You are... 99
Hey [F] Jude, don't make it [G] bad Take a [Bb] sad song and [C7] make it bet- [F] ter Re-... 90
[Dm] Y'a pas de saison pour que [Gm] vive la musique Au [C] fond, pas de saison pour que [Dm]... 69
1. I don't know [Am] why, you said good-[Dm]-bye Just let me [F] know, you didn't [E] go forever, my... 105
Intro: [D] [Bm] [E] [D] [A] [Bm] [A] 1. When I'm [A] cold and lonesome [Bm] inside [A] Underneath the heavenly... 96
All I [Dm] knew this morning when I [Bb] woke Is I know something [C] now, something now I didn't... 78
To- [D] night I celebrate my [G] love for [A]you It [D] seems the natural [G] thing to [A]... 72
Intro: [G][Bm][C][D] - [G][Bm][C][D] 1. [G] I started a [Bm] joke, [C] which started the [D] whole world [G]... 108
I [Bb] have a [F7] dream, a song to [Bb] sing To help me [F7] cope with any [Bb] thing If... 87
[F] Where is the [Am] spring and the [Bb] sum- [C] mer [F] That once was [Am] yours and [Bb]... 87
Bài hát cùng tác giả
1. [G] Người ơi ! Ðến nhé [C] pa rám păm pắm [G] păm Ðể cùng coi Chúa giáng... 129